O projekcie

O projekcie

Projekt Filozofia w akcji polegał na prowadzeniu przez wykładowców Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zajęć z filozofii w szkołach, które zgłosiły się do projektu. Realizowany był przez Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Jego celem było pokazanie uczniom, czym jest filozofia, i rozwinięcie u nich kompetencji związanych z:

Każda grupa uczniów (od 8 do 20 uczestników) odbyła kurs w wymiarze od 30 do 60 godzin. Każdy z wykładowców prowadził zajęcia autorskie zorientowane wokół zagadnień związanych z etyką, polityką, Bogiem, człowiekiem, wolnością, nauką, a także celami i sensem życia, starając się zarazem rozwijać ww. kompetencje.

Projekt był realizowany w okresie od 1 lutego 2017 do 30 września 2018 r.

Projekt w wyniku konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; wysokość dofinansowania wyniosła 81.815 zł.

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-EF09/16

 

 

 

Skip to content